Đăng ký miễn phí 1 blog wordpress tại TTVSEO

Các bạn có thể đăng ký miễn phí 1 blog wordpress với plugins có sắn gồm: All in One SEO PackAre You A Human, TinyMCE Advanced, WP Vietnamese URL

chú ý để sửa đổi url link bạn vào Setting permalink > Custom Structure hoặc tùy ý

mình thường để là: /%category%/%postname%.html

Đăng ký click

Chú ý: các bạn sử dụng mail của yahoo nhé thì mới nhận được thư kích hoạt tài khoản

thanks

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS